Hệ sàn đặc biệt:

Là hệ sàn được thiết kế riêng theo từng bề mặt công trình sử dụng với mục đích sử dụng khác nhau của mỗi khách hàng

Với sự phát triển không ngừng và hướng tới nhu cầu  của Quý khách, Xuyên Hà Việt luôn nghiên cứu và phát triển các dòng  sản phẩm khác nhau đem đến tiện ích với độ ưu việt riêng của từng sản phẩm